درباره هیات

رئیس هیات پهلوانی و زورخانه‌ای

احسان‌الله افخمی - رئیس هیات پهلوانی و زورخانه‌ای استان خوزستان

احسان‌الله افخمی

متولد ۱۳۴۷ - شهرستان خرم‌آباد لرستان

مدرک تحصیلی: مهندس عمران، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، لیسانس حقوق قضایی، دانشجوی دکتری مدیریت پروژه

سابقه ورزشی پهلوانی و زورخانه‌ایی: شروع ورزش از سال ۱۳۶۰، تاسیس ورزش پهلوانی بسیج خرمآباد در زورخانه‌طیب

چارت سازمانی