فرم تماس با ما

لطفا جمع 3 و 7 را محاسبه نمایید.

اطلاعات تماس

آدرس: خوزستان، اهواز، امانیه، استادیوم تختی، جنب بسیج ورزشکاران

تلفن: 06133366900

فاکس:

ایمیل: info@dalirankhz.ir