افتتاح زورخانه معراج الشهداء و مقر تفحص شهداء

توسط روابط عمومی

در مراسمی یا حضور رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان و مسئولین ورزش استان مراسم افتتاحیه زورخانه معراج الشهداء و مقر تفحص شهداء برگزار گردید

در این مراسم با حضور مرشد رفایی جمعی از باستانی کاران خوزستان به اجرای ورزش پرداختند

بازگشت

افزودن یک دیدگاه