بازدید از زورخانه لشکر ۹۲ زرهی خوزستان

توسط روابط عمومی

آقای مهندس افخمی رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان به اتفاق قای کاظمی سرپرست زورخانه های نظامی استان مراحل ترمیم رخانه پوریای ولی لشکر 92 زرهی اهواز بازدید نمودند .

لازم به دکر است زورخانه لشکر 92 از قدیمی ترین و فعالترین زورخانه های اهواز بوده که بدلیل مشکلات موجود از سال 1363 تعطیل شده است که به لطف خدای متعال و پیگیری جناب آقای کاظمی مراحل ترمیم و ساخت این زورخانه رو به اتمام بوده و در آینده نزدیک شاهد بازگشایی آن خواهیم بود .تاریخ بازذدید

بازگشت

افزودن یک دیدگاه