برگزاری اولین دوره مربیگری درجه سه در استان خوزستان

توسط روابط عمومی

اولین دوره کلاس مربیگری درجه سه ورزش پهلوانی و زورخانه ای بمدت دوروز با حضور 37 نفر از ورزشکاران از شهرهای مختلف  درتاریخ های 23و 24 مهرماه 1394 در استان خوزستان برگزار گردید .
 این دوره که به مربیگری استاد موحدی مهر درمحل زورخانه ولیعصر شهرستان دزفول برگزار شد .

بازگشت

افزودن یک دیدگاه