برگزاری دومین دوره کلاس مربی‌گری درجه سه در استان خوزستان

توسط روابط عمومی

برگزاری دومین دوره کلاس مربیگری درجه سه در استان خوزستان
 
دومین دوره کلاس مربیگری درجه سه ورزش پهلوانی و زورخانه ای بمدت یک روز با حضور 37 نفر از ورزشکاران از شهرهای مختلف  درتاریخ  7 مهرماه 1394 در استان خوزستان برگزار گردید .
 این دوره به مربیگری استاد حمید باقری درمحل زورخانه ولیعصر شهرستان دزفول برگزار شد و با استقبال خوب ورزشکاران همراه بود .
لازم به ذکر است بخش پایانی  و آزمون دوره مذکور روز جمعه مورخ 1394/8/15 برگزار میگردد .

بازگشت

افزودن یک دیدگاه