جلسه اعضاء هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان

توسط روابط عمومی

اولین جلسه اعضاء هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان در سال جدید در تاریخ 94/1/18 در محل هیات برگزار گردید
در این جلسه که با حضور رئیس محترم هیات آقای مهندس افخمی و تعدادی از اعضاء هیات برگزار گردید موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه مورد تصویب حضار قرار گرفت:
1- تصویب چارت سازمانی هیات و ابلاغ آن
2- برنامه ریزی جهت بازدید از زورخانه های استان خوزستان
3- تهیه و ارسال گزارش عملکرد هیات در سال 1393به فدراسیون
4- تهیه و ارسال گزارش عملکرد به اداره ورزش و جوانان استان
5- لزوم جمع آوری اطلاعات بیمه و مشخصات ورزشکاران استان

بازگشت

افزودن یک دیدگاه