جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری مسابقات لیگ

توسط روابط عمومی

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری مسابقات لیگ ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای استان خوزستان در تاریخ 1394/4/10 در اهواز برگزار گردید. در این جلسه هیئت رئیسه پهلوانی و زورخانه‌ای استان، روئسای هیئت‌های شهرستان، مدیران کمیته‌ها و مدیران زورخانه‌های استان حضور داشتند. در ابتدای جلسه آقای مهندس افخمی ریاست هئیت پهلوانی و زورخانه‌ای استان خوزستان در خصوص اهمیت برگزاری مسابقات لیگ در ارتقاء سطح این ورزش دراستان و نیز کسب آمادگی جهت مسابقات کشوری سخنانی ایراد نمودند و  پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظر حاضرین جلسه، تصمیمات ذیل به منظور فراهم کردن مقدمات و آمادگی لازم جهت برگزاری لیگ استان اتخاذ گردید:

-تهیه آیین‌نامه لیگ توسط کمیته لیگ و مسابقات.
-پیگیری و تهیه وسایل استاندارد توسط زورخانه‌ها با حمایت هیأت استان.
-با توجه به اهمیت رتبه بندی ورزشکاران و مرشدین مقرر گردید که کلیه رؤسای شهرستان‌ها نسبت به تکمیل و آماده کردن مدارک لازم جهت رتبه‌بندی در اسرع وقت اقدام نمایند.

در پایان احکام آقای دکتر کدخدایی به عنوان رییس شورای راهبردی و رییس کمیته پزشکی هیأت استان وآقای عبدالحسین نوری به عنوان عضو کمیته ارزش‌یابی استان توسط پیشکسوتان آقایان حمایتی و آزمند اعطا گردید.

بازگشت

افزودن یک دیدگاه