خوزستان با یک پله صعود در رنکینک کشوری به جایگاه سیزدهم ارتقاء یافت

توسط روابط عمومی

درپایان مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در همدان ، ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان با کسب مقام قهرمانی در این مسابقات  با یک پله صعود در رتبه بندی کشوری توانست جایگاه سیزدهم رنکینگ کشوری را بخود اختصاص دهد .

بازگشت

افزودن یک دیدگاه