مسابقات انتخابی نوجوانان استان خوزستان برگزار شد

توسط روابط عمومی

 
مسابقات انتخابی نوجوانان استان خوزستان دوشنبه مورخ 94/6/2 درمحل زورخانه پهلوان ایروانی  شوشتر برگزار شد .
در پایان این مسابقات نتایج ذیل توسط ورزشکاران کسب شد :
در رشته میانداری و چرخ تیز آقای محمد مندول نژاد از شوشتربا امتیاز 60و50 بعنوان نفر اول 
در رشته سنگ آقای امیر حسین محمدی از پایگاه شهید وحدتی دزفول با 39 امتیازنفر اول
در رشته چرخ چمنی آقای محسن منظمی از زورخانه حیدر کرار اهواز با 68 امتیاز نفر اول
 
هیئت پهولوانی و زورخانه ای استان خوزستان از زحمات مسئولین زورخانه پهلوان ایروانی و تمامی پیشکسوتان و مسئولین و داورانی که در برگزاری این مسابقات همت نمودند قدردانی و تشکر مینماید .

بازگشت

افزودن یک دیدگاه