مسابقات میانداری پیشکسوتان استان خوزستان برگزار گردید

توسط روابط عمومی

مسابقات میانداری پیسکسوتان استان خوزستان با حضور پیشکسوتان و مربیان و ورزشکاران استان در تاریخ 1394/5/26 در محل زورخانه حیدر کرار اهواز برگزار گردید.

در این مسابقات که با استقبال ورزشکاران و علاقه مندان ورزشهای پهلوانی  و زورخانه ای همراه بود نتایج زیر بدست آمد:

در رده سنی ( 50-41 )

آقای حجت الله محمد بیلکی از شهرستان دزفول با 86 امتیازمقام اول

آقای ناصر خدرزاده از شهرستان آبادان با 72 امتیاز مقام دوم 

آقای عبدالحسین سلمان پور از شهرستان خرمشهر با 58 امتیاز مقام سوم 

در رده سنی ( 60-51 ) 

آقای احمد خدادوست از شوشتر و آقای غلامرضا گرایی از اهواز بطور مشترک با 73 امتیاز مقام اول

آقای رضا شمس از شهرستان دزفول با 60 امتیاز مقام دوم 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه