جلسه شهرستان اندیمشک

توسط روابط عمومی

در جلسه ای که در تاریخ 1394/2/14 در شهرستان اندیمشک برگزار شد مشکلات ورزش زورخانه ای این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این جلسه آقای مبشر مدیر شهرستانهای هیات ، آقای درستان رئیس هیات شهرستان اندیمشک حضور داشتند 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه