راه‌اندازی ورزش پهلوانی وزورخانه‌ای در دانشگاه چمران

توسط روابط عمومی

دیدار با مسولین دانشگاه چمران برای راه اندازی ورزش پهلوانی وزورخانه ای در دانشگاه
1.رییس نهاد نمایندگی دانشگاههای استان خوزستان :جناب حجت الاسلام شفیعی
جناب دکتر صدری نصب رییس دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
2.معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران جناب دکتر نشان و مدیر کل فرهنگی جناب دکتر جوکار
3.معاون دانشجویی جناب دکتر علم
 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه