دیدار با رئیس شورای شهر اهواز

توسط روابط عمومی

دیدار با رئیس شورای شهر اهواز حجت الاسلام سعادت نیا درخصوص زمین  ساحلی اهواز برای احداث زورخانه 

بازگشت

افزودن یک دیدگاه