زورخانه ثامن الائمه آبادان

توسط روابط عمومی

اجرای مراسم در زورخانه ثامن الائمه آبادان به مناسبت تولد امام حسین (ع)و ابوالفضل عباس و تشریف فرمایی امام جمعه محترم و تعدادی از مسئولین شهر بهمراه خانواده ها

بازگشت

افزودن یک دیدگاه