برنامه روز مقاومت دزفول در زورخانه ولی‌عصر دزفول

توسط روابط عمومی

اجرای برنامه و دعوت از مسولین شهر اهواز به مناسبت روز مقاومت دزفول در زورخانه ولی عصر دزفول

بازگشت

افزودن یک دیدگاه