آرشیو اخبار و گزارش‌ها فروردین ۱۳۹۴

گزارش بازدید از زورخانه های شهرستان دزفول

توسط روابط عمومی

درتاریخ 94/1/31 در مراسمی هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان از زورخانه های شهرستان دزفول بازدید نمود. در این بازدید در جلسه برگزار شده با رئیس هیات شهرستان دزفول...

بیشتر بخوانید ...

بازدید از زورخانه لشکر ۹۲ زرهی خوزستان

توسط روابط عمومی

آقای مهندس افخمی رئیس هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان به اتفاق قای کاظمی سرپرست زورخانه های نظامی استان مراحل ترمیم رخانه پوریای ولی لشکر 92 زرهی اهواز بازدید نمودند .

بیشتر بخوانید ...

جلسه اعضاء هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان

توسط روابط عمومی

اولین جلسه اعضاء هیات پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان در سال جدید در تاریخ 94/1/18 در محل هیات برگزار گردید. در این جلسه که با حضور رئیس محترم هیات آقای مهندس افخمی...

بیشتر بخوانید ...