آرشیو اخبار و گزارش‌ها آبان ۱۳۹۴

افتتاح اولین آکادمی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای استان خوزستان در اهواز

توسط روابط عمومی

در مراسمی یا حضور مسئولین ورزش استان و هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای خوزستان اولین آکادمی ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای در استان خوزستان در محل زورخانه حیدر کرار اهواز افتتاح گردید .

بیشتر بخوانید ...